Παιδιά της Σαμαρίνας

3.00  συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ

ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ ΚΙΤΣΑΚΗΣ

Παραδοσιακή Μουσική
“ΠΑΡΙΤΟΥΡΕΣ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ  ΚΑΙ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  ΣΥΜΙΟΓΡΑΦΙΑΣ”