Γιάνν’ Μπαλτά

3.00  συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ

ΓΙΑΝΝ ΜΠΑΛΤΑ

Παραδοσιακή Μουσική
“ΠΑΡΙΤΟΥΡΕΣ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ  ΚΑΙ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  ΣΥΜΙΟΓΡΑΦΙΑΣ”